Przedszkole Nr 44 w Warszawie

Przedszkole Nr 44, ul. Ludna 8, 00 - 404 Warszawa

Kadra

 

Personel placówki liczy 27 osób i zapewnia przyjazną atmosferę wszystkim, którzy przebywają w przedszkolu.
 
Nauczyciele: 10 pedagogów wychowania przedszkolnego w tym 2 pedagogów specjalnych, 2 psychologów, 3 logopedów, 13-osobowy personel administracyjno-obsługowy.
 
Kadra pedagogiczna przedszkola spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego. Ponadto cały zespół pedagogiczny stale doskonali swoje umiejętności.
 
W placówce jest zatrudnionych 9 pedagogów, którzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie i 2 pedagogów z wykształceniem wyższym zawodowym.
 
Logopedzi są nauczycielami dyplomowanymi, absolwentki Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Polonistyki, posiada certyfikat zawodowy nr 0094/7/0017 Polskiego Zwiazku Logopedów. Mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami wymowy, z zaburzeniami mowy na tle:
- głębokiego ubytku sluchu,
- upośledzenia umysłowego,
- mózgowego porażenia dziecięcego,
- cech autyzmu,
- wad sprzężonych (w tym zespół USHERA),
- innych zaburzeń rozwojowych.
 
Logopeda jest członkiem:
- Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
- Polskiego Towarzystwa Surdopedagogicznego,
- Polskiego Komitetu Audiofonologii,
- Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
- Polskiego Związku Logopedów.


Kadra pedagogiczna smiley

 

p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 44

mgr Anita Kutryn

 nauczyciel dyplomowany

 

 

Grupa I - (3latki) TELETUBISIE
 
mgr  Agnieszka Nizioł - nauczyciel mianowany

mgr Anita Kutryn - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Strąk - nauczyciel dyplomowany 
 
 
  
Grupa II - (3-4atki) KRASNALE
 

mgr Edyta Czerwińska  - nauczyciel dyplomowany

mgr  Barbara Strąk - nauczyciel dyplomowany

 

 Grupa III - (4-5-latki) MISIE

 
mgr Grażyna Drobińska - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Agnieszka Pietruszko - nauczyciel mianowany
 
 
 
 Grupa IV - (4-5latki) BULINKI
 
mgr Anna Korzeń - nauczyciel dyplomowany

licencjat Monika Sielewicz - nauczyciel mianowany

 

 
Grupa V -(3-6latki) SMERFY

mgr Eleonora Grądzka - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Libicka-Gortadt - nauczyciel dyplomowany

 

Każdy nauczyciel poznaje różne propozycje programowe i potrafi dokonać oceny i wyboru jednego z nich. Potrafi planować strategicznie i umie mierzyc jakość swojej pracy. Jest kreatywny i otwarty na nowe zmiany. Dba o swój rozwój zawodowy.
 
Cały personel tworzy atmosferę tolerancji, ciepła i życzliwości oraz wzajemnego poszanowania.
 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.