Przedszkole Nr 44 w Warszawie

Przedszkole Nr 44, ul. Ludna 8, 00 - 404 Warszawa

21 września 2018

Opłaty

Szanowni Rodzice

 

            Informujemy Państwa, że w związku z problemami nieterminowego wnoszenia opłat za przedszkole, Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście, m.st. Warszawy zarządził do realizacji jednostką samorządu terytorialnego Regulamin Windykacji Należności w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

Na podstawie Zarządzenia nr 22/2012 Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście, m.st. Warszawy, Dyrektor Przedszkola Nr 44 w Warszawie, wprowadził do realizacji Regulamin Windykacji Należności, który obowiązuje obecnie w Przedszkolu Nr 44.

Na mocy w/wym. regulaminu, informujemy, że od dnia 2 maja 2013roku zobowiązani jesteśmy aby każdy dzień zwłoki w opłatach za przedszkole, zgłosić do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście, m.st. Warszawy celem przygotowania Wezwania do zapłaty oraz naliczania odsetek. Rodzice otrzymują notę księgową.

Rodzice, którzy dokonują przelewu na konto bankowe ostatniego dnia wyznaczonego terminu – tj. 10 każdego miesiąca, proszeni są o dostarczenie dowodu wpłaty za przedszkole, następnego dnia o ile nie jest to sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy w celu nie rozpoczynania procedury prawnej (naliczania odsetek za zwłokę).

W przedszkolu obowiązuje Rejestr wydawanych rodzicom wezwań do zapłaty z powodu nie wnoszenia terminowych opłat za przedszkole oraz not księgowych z tytułu naliczanych odsetek.

Na mocy Art. 10 Regulaminu windykacji należności, Dyrektor Przedszkola, informuje rodziców o wystąpieniu zadłużenia, naliczeniu odsetek, możliwości wypowiedzenia umowy (podpisane zobowiązanie w Formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola) oraz możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.